سوئیچ های سیسکو


 

Catalyst 2960

Catalyst 3750

Catalyst 4500

 

در شکل بالا تعدادی از سری های مختلف سوئیچ های سیسکو آمده است.

به زودی اطلاعات تکمیلی بیشتری در رابطه با آنها درج خواهد شد.

برای سفارش هر یک از سوئیچ های سیسکو با ما تماس بگیرید.